Startups
Corporation Description Location Categories Team Size Stage

کلینکس سرویس آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزل است.

Iran / Tehran

1-10

Product/Market Fit

سرویس اشتراک آنلاین آب معدنی

Iran / Tehran

1-10

Product/Market Fit

جواب‌کو یک شبکه اجتماعی سوال و جواب است با هدف بالاتر بردن سطح دانش و فرهنگ فارس...

Iran / Tehran

1-10

Product/Market Fit

فودرز شبکه پخش و ارایه صبحانه آنلاین

Iran / Shiraz

1-10

Product/Market Fit

در پروژه راهوپا ما راهنمایان محلی را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی می کنیم تا...

Iran / Tehran

1-10

Problem/solution Fit

چکیده خلاصه کتاب به فرمت های متنی, صوتی و ویدیویی به زبان فارسی ارایه می دهد و ک...

Iran / Tehran

1-10

Problem/solution Fit

تسهیل دسترسی به تولیدات ایرانی با کیفیت در حوزه کودک با استفاده از بستر فضای مجا...

Iran / Tehran

1-10

Product/Market Fit

حوزه فعالیت استارتاپ اینترنت اشیا،در بخش لجستیک شامل تحویل، نگهداری و توزیع محصو...

Iran / Tehran

1-10

Product/Market Fit

بازار سفید Marketplace جامع بررسی، مقایسه و فروش آنلاین خدمات و مصالح ساختمانی ا...

Iran / Tehran

1-10

Product/Market Fit

نوین دولوپرز در جهت آموزش با کیفیت برنامه نویسی (با رفع ایرادات سایر رقبا) و خدم...

Iran / alborz

1-10

Product/Market Fit