Startups
Corporation Description Location Categories Team Size Stage

طراحی و خرید لباس با اپلیکیشن

تهران - تهران

1-10

-

دراین استارتاپ امکان ساخت گروه کانل گذاشتن فیلم به مدت نامحدود امکان گذاشتن عکس...

تهران - تهران

1-10

Ideation

ساخت دوباره کیبورد ها

خراسان رضوي - مشهد

1-10

Ideation

راننده قادر است از طریق موبایل خود جاهای پارک خالی در سطح شهر را پیدا کرده و از...

تهران - تهران

1-10

Ideation

یک بازی گوشی که با توجه به بازار موجود و سرعت پیشرفت تکنولوژی های vr و ar توانای...

تهران - تهران

1-10

Ideation

تامین تجهیزات و ارائه خدمات برق صنعتی به مصرف کنندگان داخلی

تهران - تهران

1-10

Product/Market Fit

"داداچ" آژانس موتور است که ترافیک را میخورد...

اصفهان - اصفهان

1-10

-

توضیح

زنجان - خرمدره

-

Product/Market Fit

والی وب شبکه ای است که وب سایت ها و کسب و کارهای نوپا به وسیله ی آن به یکدیگر بر...

تهران - تهران

1-10

-

ش

تهران - تهران

1-10

Ideation