Investment Firms
Corporation Description Location Categories Team Size Total Investments

تبديل شدن به معتبرترین گروه سرمايه گذاران نيك انديش داخلی و خارجی در ایران براي...

Iran / tehran

-

$0

تنها راه رشد و توسعه اقتصادی کشور خصوصی‌سازی واقعی و دخیل کردن بخش خصوصی در اقتص...

Iran / Tehran

-

$0

خلق ارزش در هلدینگ دانش بنیان لیدکو از طریق انتقال دانش و تجربه مدیریتی به کارآف...

tehran

-

$0

-

Iran / Tehran

-

$0

شرکت توسعه صنعتی مشفق در سال ۱۳۸۴ با هدف جذب سرمایه‌های کوچک از اشخاص دارای تجرب...

Iran / tehran

-

$0

گروه نوآوری مالی پارس (سهامی خاص) در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تاسیس شده است. فعالیت ای...

Iran / tehran

-

$0

رایان ونچرز یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌باشد که با هدف مرتفع نمودن خلاء موجو...

Iran / Tehran

-

$0

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان، با مدیریت شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، فعا...

Iran / tehran

-

$0

ما جستجو، ارزیابی و انتخاب کسب و کارهای نوپا را جهت همکاری در راهبری وظیفه اصلی...

Iran / Tehran

-

$0

رفاتک، در سال 1397 و با هدف فعالیت در دو حوزه ی اصلی فناوری مالی و سلامت توسط با...

Iran / Tehran

-

$0