Investment Firms
Corporation Description Location Categories Team Size Total Investments

ما یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر هستیم که بازار خود را به خوبی می شناسد. شما ب...

Iran / Tehran

-

$0

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو یک نهاد مالی تخصصی در حوزه توسعه...

Iran / tehran

-

$0

مأموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخ...

Iran / pardis - tehran

-

$0

مجموعه شزان متشکل از سه واحد شتابدهی ، نوآوردگاه و تحقیق و توسعه از سال ۱۳۹۴ واق...

Iran / Tehran

-

$0

شرکت­های فعال در حوزه­ های مختلف تولیدی، خدماتی و مشاوره­ای برای بقای حیات خود و...

Iran / pardis

-

$0

صندوق توسعه فناوری‌های نوین به عنوان ارائه‌ کننده متنوع‌ترین خدمات مالی در تجار‌...

Iran / pardis

-

$0

شرکت تامین سرمایه امین متشکل از مجموعه ای از بهترین متخصصین بانکداری سرمایه گذار...

Iran / tehran

-

$0

خدمات ارزیابی و نظارت در حوزه های دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی، فن بازار،...

Iran / Tehran

-

$0

آواتک بر پایه باور به جوانان پر استعداد ایرانی بنا شده، کارآفرینانی که جسورانه د...

Iran / Tehran

-

$0

شرکت توسعه کسب و کار فناورى اعتماد (تکفا) در سال ۱۳۹۳ توسط جمعی از افراد خبره،...

Iran / Tehran

-

$0